spaghetti straps & mesh skirt


Zara top, H&M skirt & shoes

I could say this look is inspired by the 90s, but I think it is more inspired by pasta hence the top (spaghetti), skirt (a colander) & pink shoes (pesto rosso). No seriously, I think the late 90s are having an enoooormous come back, which is quite funny because I can still remember that fashion from when I was little. I am wondering if square pointed shoes are coming back too. I really wear this top a lot and I wish I could show you the back of it too (nothing too interesting either, but I love how it is cut), it is just the perfect spaghetti strap top and I think that's all I will be wearing next summer.

Mohla bych vám tvrdit, jak moc je tento outfit inspirovaný 90. léty, ale spíš je inspirovaný těstovinami, vzhledem k tomu jak vypadají tílko (špagety), sukně (cedník) & růžové boty (pesto rosso). Ne vážně, devadesátky podle mého názoru slaví ohromný návrat, což je docela vtipné, protože si stále na tu módu z dětství pamatuji (ono to zas tak těžké k zapamatování není, devadesátky se u nás nosily o deset let déle než všude jinde). Děsím se jen návratu hranatých bot. Tohle tílko nosím opravdu často, protože je naprosto perfektním základním kouskem (a má špagetová ramínka!) a tak doufám, že příští rok podobných bude všude plno.

tiny rings

Tiny rings from a local jewelery shop, big ring from Cos.
Nail polish "Concrete Jungle" by Clinique

I have been looking for tiny rings for ages, I almost bought the sterling silver ones from ASOS but then I got the idea to go look into local jewelery shops. They didn't have any of them but I got the idea to try various sizes of earrings on my fingers. As you can see it worked perfectly and I got sterling silver rings for a tenth of the price they would cost me online.

Dlouhou dobu jsem marně pátrala po uzoučkých prstýncích, už už jsem se chystala si koupit jeden celo stříbrný na Asosu, když mě napadlo podívat se do místních bižuterií. Prstýnky neměli ani z daleka tak jemné, jak jsem chtěla, ale pak mě napadl mazaný nápad zkusit si různě veliké náušnice na prstech. Jak můžete vidět, sedly perfektně a mám je (i z pravého stříbra) za desetinu ceny, co bych jinak zaplatila na internetu.

mint, cropped & black

H&M top (+ DIY) & skirt, Bimba & Lola bag and rings, Anaid Kupuri shoes

When I got these shoes I immediately knew what I wanted to wear with them: a perfectly matching top I already had. The only problem was that it was a peplum top (as seen here) and peplums are dead (or 95% of them, I would call it a peplumcalypse). But then I got a brilliant idea to cut the peplum off and sew the hem to get what I really like at the moment- cropped tops. I think it turned out really nice, I wore the top a lot this summer and I am sure I wouldn't wear it that much if it stayed like is was before. I really am feeling creative at the moment (if you can call cutting something off creativity) and I hope to finish more of my project soon so I can show them to you!

Když jsem si pořizovala tyhle boty, ihned jsem věděla, s kterým kouskem z mého šatníku budou vypadat nejlépe: s naprosto ladícím vrškem, který jsem již měla. Jeho jediným problémem byl jeho volán (v původní podobě jste jej mohli vidět tady) a od té doby tak 95% peplum topů zasáhla peplumkalypsa. Poté mě ale napadl skvělý nápad volán prostě odstřihnout a tím jsem získala to, co se mi momentálně opravdu líbí a to jsou zkrácené vršky. Myslím, že se tohle USS (Udělej Si Sám) povedlo, tričko jsem během léta na sobě měla opravdu mnohokrát, což by se nestalo, kdyby zůstalo v původní podobě. Cítím se poslední dobou hodně kreativně (pokud se dá ustříhnutí něčeho nazývat kreativitou) a doufám, že brzy dokončím ještě několik svých projektů.


purple hatOysho top, vintage skirt, H&M hat, Zara shoes & Bimba & Lola bag

I find it so interesting how a simple hat can change an outfit- without it this one would be almost minimalist, while with the hat you get a sort of boho touch. I could talk about weather and how autumn is here already but I have more important things to talk about. For example how I missed my shoes during the summer and that I am so happy to have them all in one place. And also if I can advise you something NEVER wear your white shoes to a party also never invest in a white shoe). I did this fatal error and now I am only thinking about how to get a dozen black scratches out of it- I will spend my week in intensive care unit with them, but it might be a lost battle.

Přijde mi zajímavé, jak naprosto jednoduchý klobouk dokáže změnit celý outfit.  Tenhle by bez něj například vypadal téměř minimalisticky, s ním vypadá lehce bohémsky. Mohla bych také mluvit o počasí a o tom, jak podzim klepe na dveře, ale mám na srdci důležitější věci. Například to, jak jsem ráda, že mám konečně po létě s osmi (!!) páry bot své děti zase pohromadě. A pokud vám mohu radit, NIKDY nenoste své bílé boty na party, já tuhle osudovou chybu udělala a teď na nich mám tucet černých odřenin od bot. Asi s nimi strávím týden na jednotce intenzivní péče, ale vypadá to na prohraný boj. Moje další rada tedy je: bílé boty nejsou investice.

anaid kupuri nico babies

Anaid Kupuri flats

Sometimes there are things that were made for you. I discovered Barcelona designer Anaid Kupuri last winter and I immediately fell in love with the Nico shoe. I have to admit I had a hard time deciding what color I should pick but I was wise and I chose the black version with white goat hair (the other possibility was burgundy). It fastly became my favorite everyday shoe, I loved everything about it and I have to admit I rarely see shoes this well made. When summer came I discovered a version of them in leather and linen and I knew I would have to get one pair- how often does it happen that your favorite thing is reissued? I took a little risk this time and got a mint pair. I hope there are some sunny days to come because I can't wait to wear them! And if the burgundy pair is reissued this winter, I am not sure if I will be able to resist.

Někdy jsou věci, o kterých víte, že byly stvořeny pro vás. Minulou zimu jsem objevila barcelonského návrháře Anaida Kupuriho a naprosto jsem si zamilovala jeho model Nico. Docela mi trvalo vybrat si barvu, ale byla jsem rozumná a koupila jsem si černý pár se smetanovou kožešinou (druhá možnost byla vínová). Rychle se z nich staly mé nejoblíbenější každodenní boty, líbilo se mi na nich všechno (a taky se nakonec skvěle adaptovaly na moji nohu) a kromě toho musím říct, že málokdy jsem viděla tak krásně zpracovanou obuv. Když v létě vyšla jejich letní verze, věděla jsem, že si budu muset koupit další pár- jak často se totiž stane, že vaši oblíbenou věc vydají znovu? Tentokrát jsem trochu zariskovala a vybrala jsem si mátovou barvu. Doufám, že ještě přijde několik slunečných dnů, abych si je konečně mohla vzít. A pokud se letos v zimě na pultech znovu objeví ty vínové, nejsem si jistá, jestli budu schopná jim odolat.

mustard blazer

Zara blazer, H&M pants & top, Bimba & Lola shoes & bag

Remember how in my last post I talked about how wrong pictures can go? Behold the two acceptable pictures from a set of twenty- acceptable under the condition I don't mind looking like a puffy fish. But I had  borrowed this blazer from my sister and it would be a shame if you didn't see it. Isn't the deep mustard color just beautiful? I really like blazers because they are so elegant, but the funny thing is, I never buy any- the ones I have are those I got from my mum. Once I get them, I am glad I have them but I never go looking for them because "they are not my thing". I wish I had the same problem with shoes, right now I like way too many of them!

Pamatujete si, jak jsem minule mluvila o tom, jak špatně mohou fotografie dopadnout? Zde máte dvě přijatelné z dvaceti vyfocených- přijatelných pokud oželíte fakt, že na jedné vypadám jak nafukující se rybka. Měla jsem však tohle sako zapůjčené jen na den od sestry a bylo by mi líto vám ho neukázat. Není ta tmavě hořčičná naprosto skvělá? Saka mám ráda, protože vypadají elegantně, ale nikdy si žádné nekoupím. Ty, co mám, jsem většinou zdědila. Když už je dostanu, tak jsem ráda, že je mám, ale v obchodech se po nich nikdy nekoukám, protože "nejsou pro mě". Škoda, že nemám stejný problém z botami, už teď se mi jich pro nadcházející sezónu líbí až moc.

15 things I hate about blogging & fashion blogs

1. When I have a brilliant idea for a post in the middle of the night (usually I make up funny sentences in my head) and I am too lazy to get up to write it down. When I wake up I remember what I wanted to talk about but I totally forgot how and I can't think of something new.
Když dostanu skvělý nápad na článek uprostřed noci (většinou si k tomu vymyslím i plno vtipných hlášek) a jsem moc líná vstát a napsat si to. Když se vzbudím, tak si sice pamatuji, o čem jsem chtěla mluvit, ale samozřejmě si nevzpomenu, co jsem přesně chtěla napsat a to vymýšlení už mi vůbec nejde.

2. When it takes hours to invent a brilliant outfit and it is the least popular one of the month / year / ever.
Když mi trvá hodiny, než perfektně doladím outfit, který je pak ten nejméně popularní za měsíc / rok / historii lidstva.

3. When everyone on the Internet has the same thing. And even worse when I have that thing too and had it before it became popular and now I look like I have it only because everyone else has it (hello Zara skort).
Když mají všichni na internetu stejnou věc. Ještě horší je, když tu věc mám i já, koupila si ji před tím, než se z ní stala nejpopulárnější věc sezóny a teď si všichni myslí, že ji mám jen proto, že ji mají všichni (zdravím sukňo šortky ze Zary).

4. When bloggers accept every single sponsor proposal they get. I am not talking about cooperating brands you love, but taking everything that is offered for free. Honestly, people who would never buy the cheapest clothing in market halls proudly wear them on their blogs and even offer endless advertising spaces for these brands? Who are they going promote next? Tooth brushes or McDonald's?
Když bloggeři přijmou jakoukoliv sponzorovanou nabídku. Nemluvím teď o spolupráci se svými oblíbenci, ale braní čehokoliv co je zadarmo výměnou za zmínku na blogu. Upřímně, kolik lidí by si nikdy nic nekoupilo na tržnici, přitom podobné věci od různých značek bez mrknutí oka přijme a ještě jim nabídne nekonečný reklamní prostor? Koho budou opěvovat příště? Zubní kartáčky nebo McDonalda?

5. When I look like a total Derp on 7 of 10 pictures I made, two pictures are too dark and the last one is blurry.
Když mám strašný výraz na sedmi z deseti fotek, dvě fotky jsou přesvětlené a poslední je nezaostřená.

6. When foreign bloggers have something absolutely amazing that I can't get in my country. Or when someone has something I need to have that is already sold out.
Když zahraniční bloggeři mají něco naprosto úžasného, co neposílají tam, kde zrovna jsem. Nebo když má někdo něco opravdu skvělého, co už je ale beznadějně vyprodané.

7. The sentence "This blogger is the Czech Blonde Salad / Kayture / Fashion Toast". Not only Czech media have their "Czech Lady Gaga" now apparently even bloggers have to be similar to someone else because anything foreign is better.
Výraz "Tahle bloggerka je českou Blonde Salad / Kayture / Fashion Toast". Nejenom česká média každý týden označují někoho za "českou Lady Gaga", teď už ani bloggerky neuniknou. Mám z toho pocit, že v Česku nedokáže být někdo dostatečně originální sám o sobě, ale musíme ho hned přirovnávat k něčemu zahraničnímu, jelikož je v zahraničí všechno lepší.

8. When bloggers post only pictures of cupcakes and macarons and never post something totally delicious but less visually appealing like English breakfast or a Schnitzel (I swear I would have taken a picture of one if I didn't eat the last one at 3 A.M.)
Když vidím jenom fotky cupcaků a makarónků a nikdy nic strašně dobrého (ale hůře vypadajícího) jako anglickou snídani nebo řízek (a přísahám, že bych si jeden vyfotila, kdyby mě nenapadlo ten poslední sníst ve tři hodiny ráno).

9. Ten pictures of the same girl, wearing the same outfit, at the same place and only differs in slight details like which direction the shoes point to (usually inwards).
Deset za sebou jdoucích fotek stejné dívky, ve stejném oblečení, na stejném místě, kde se liší jenom detaily, jako například tím, jakým směrem se stáčejí špičky bot (většinou směrem dovnitř).

10. Anonymous (or not) commenters that pick up on absolutely anything- even  better if they are things they should not be concerned about like someone's physical features, someone's weight, foot size, ankle size, banking account, spending reccords, lifestyle habits or parents. Also they are people that have the brilliant ability to twist my words into exactly the opposite of what I wanted to say- needless to say they leave me speechless.
Anonymní (ale nemusí být) komentátoři, kteří si rýpnou absolutně do čehokoliv- nejvíc samozřejmě do toho, co by je v životě nemělo zajímat nebo s čím nemůžete nic dělat jako například obličejové rysy, postava, velikost nohou, velikost kotníků, bankovní konto, výdaje, life stylové zvyklosti nebo rodina. Taky existují lidé s brilantní schopností překroutit každé vaše slovo v přesný opak toho, co jste chtěli říct- tato jedinečná schopnost mě vždy naprosto dostane.

11. When bloggers can't deal with the fact that the universe has not necessarily the same opinion as they do.
Když bloggeři nedokáží pochopit, že celý vesmír není nucen s nimi souhlasit.

12. The "I am pooping right now with a romantic face" pose.
Póza ve stylu "právě kakám a tvářím se u toho romanticky".

13. What's in your bag posts and when I am asked to do them. You want to know what is inside my bag? Everything. Once I had my notebooks, two empty packs of gum, a toothpaste, a single sock, three lipsticks, two lip balms, a mascara, tissues, an empty pack of tissues, tampons, three pens that worked and two that didn't. So of course I think that anyone who say the carry around only a Chanel lipstick and a credit card is lying. Also, now you know why I started wearing small bags because I simply want to avoid stuff overload.
Nemám ráda posty "Co mám v kabelce" a když po mě někdo chce, abych takový udělala. Chcete vědět, co mám v kabelce? Čurbes. Jednou jsem z ní vytáhla několik sešitů, dva prázdné obaly od žvýkaček, tubu zubní pasty, osamocenou ponožku, tři rtěnky, dva balzámy na rty, kapesníčky, prázdný obal od kapesníčků, tampony, tři propisky co fungovaly a dvě co nefungovaly. Tudíž si myslím, že kdokoliv mi tvrdí, že v kabelce nosí jen rtěnku od Chanelu a kreditku, lže. Taky už víte, proč jsem začala nosit malé kabelky- je to jednoduchý způsob jak zabránit hromadění zbytečností.

14. When blogger commit the biggest style crimes like wearing nylon socks in open shoes. Come one, we are supposed to be better people.
Když bloggeři páchají módní trestní činnost jako třeba nošení silonových punčocháčů a ještě k tomu do otevřených bot. Snažte se pak někomu namluvit, že jsme lepší lidi.

15. That blogging is in fact an activity that forces all your friends to take pictures of you, it makes you post tons of pictures of yourself on the Internet, it is kind of weird to describe what you wear and why you like it and what you want to buy and sharing it with random people and then you like other people that do the same and want them to reveal their lives to you even more. Creepy.
Fakt, že blogování je v podstatě divná činnost. Nutíte všechny své kamarády vás neustále fotit, nahráváte plno svých fotek na internet, taky je lehce zvláštní popisovat to, co máte na sobě a proč se vám to líbí a co si chcete koupit a dělit se o to s náhodnými lidmi na internetu a taky je stejným způsobem sledovat a chtít, ať vám odhalí ještě víc ze svých životů.

BONUS. When I am writing an article on my computer and I don't finish it. I save it. Later I am bored at a friend's house so I borrow her computer, I almost finish it and I save it. Back home I open my computer again to see the previous version of the article in the tab I left open and I get that little heart attack that it is going to save automaticaly in the shorter version. Happened five minutes ago.
Když píšu článek na svém počítači, nedokončím ho a ukládám ho. Později jsem u kamarádky, půjčím si její počítač, článek téměř dokončím a uložím ho. Zpátky u sebe si otevřu počítač, kde jsem ovšem nezavřela tu předchozí verzi a zastaví se mi srdce, když čekám na to, jestli se ta kratší neuložila automaticky. Ano, to se mi stalo před pěti minutami.

terracotta pencil skirt

Petit Bateau marinière, H&M skirt, bracelet & bag, Mango necklace & Anaid Kupuri shoes

This season I fave a few new color favorites and terracotta and rusty colors are among them, I find them very unexpected but elegant- and I can only imagine how divine they look with navy or burgundy. I paired this skirt with one of my biggest classics- the marinière, and added a chunky golden necklace- I have to say it was a great investment too and although it had gone a little green at the beginning it didn't spread so I can  gladly keep on wearing it. 

Tuhle sezónu mě zaujalo mnoho nových barev a mezi nimi jsou i terakotové a rezavé odstíny, přijdou mi velice neočekávané a elegantní- už si představuji, jak skvěle budou vypadat na podzim s tmavě modrou a vínovou. Terakotovou sukni jsem si oblékla z jedním z mých klasických kousků- s marinière- a celé jsem to doplnila velikým zlatým náhrdelníkem. Ten se ve finále také ukázal jako dobrá investice, i když jsem si ze začátku stěžovala, že trochu zezelenal, tak poté to přestalo a já jej můžu vesele nosil dál.

brussels photo diary


I am glad that I keep up to my resolution of making more pictures when I travel- in the end I love the result of many random pictures together. Brussels is a very charming city, not in an obvious way like French cities would be, but the more I wandered through its streets, the more I liked it. It feels quite northern but isn't cold in any way and feels very welcoming. I spent most of the time drinking fruit beers, eating French fries (and I found it funny since they come from Belgium)- the one I am eating was claimed to be the best fry of the world, trying to speak with a Belgian accent (not easy at all une fois!) and admiring the undersized bricks they use in buildings.

Kdysi jsem si dala předsevzetí, že když cestuji, budu více fotit- ve finále jsem za to moc ráda, protože se mi líbí jak do sebe skvěle zapadá mnoho náhodných fotek. Brusel je velice okouzlující město, možná ne tak úderně jako například města francouzská, ale čím víc jsem se procházela v jeho ulicích, tím víc se mi líbil. Přijde mi docela severský, ale přitom velice útulný a přívětivý. Většinu času jsem strávila pitím ovocných piv, jezením hranolek (které pochází z Belgie)- na jedné z fotek můžete vidět jak jím ty údajně nejlepší na světě, taky jsem se marně pokoušela mluvit francouzsky s belgickým přízvukem (merde une fois!) a konečně jsem také obdivovala miniaturní velikost belgických cihel.